Vetplan

Med VetPlan® får ni en egen hälsoplanering över året till en fast månadskostnad! 
I abonnemanget ingår bland annat vissa undersökningar, vaccinationer och en nära kontakt med oss på kliniken.

Med VetPlan® får ditt djur regelbunden tillsyn av förebyggande vård som syftar till att djuret ska må bra och att vi upptäcker allvarligare hälsoproblem i ett tidigare skede. Även ett ökat hälsomedvetande leder till lägre kostnader genom ett minskat behov av avancerad veterinärvård!

Kontakta oss för att skaffa ert abonnemang eller för att få veta mer om upplägget!